FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री अरबिन्द कुमार चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाँउ कार्यपालिका कार्यालय ansu12383@gmail.com 9842931871
श्री रमेश कुमार चौधरी इन्जिनियर योजना साखा ९८१५७८२६६९
श्री स्वेता कुमारी दास सुचना अधिकारी / सुचना प्रविधि अधिकृत I.T अधिकृत kumaridassweta@gmail.com, ito.agnisairkrishnasabranmun@gmail.com 9815730327
श्री रोहीत कुमार देव सह लेखपाल लेखा साखा Merohit56@gmail.com 9807705851
बसन्त कुमार चौधरी ब्याक हु लोडेर ९८०४४०२७६९
संजिव यादव इन्जिनियर ९८०४७२८३३०
राजाराम यादव सव इन्जिनियर ९८२९७८८५८४
नितेश सिंह सव इन्जिनियर ९८०८२८०९६८
राजेश कुमार साह सव इन्जिनियर प्राविधिक rajesh.saptari@gmail.com ९८२४७२३३५५
पवित्र नारायण यादव सव इन्जिनियर योजना साखा yadavpabitra@gmail.com 9804774724
राम बाबु यादव खरिदार जिन्शी साखा ९८१५५४५६००
देव कुमार ठाकुर अमिन नक्सा साखा devkumarthakur8888@gmail.com ९८०७०८१७६१ ,९८१४७१२५११
इश्वर जोशी सवारी चालक ९८२३२८२२०६
श्री जगेशवोर पर्साद खड्गा छैठो अधिकृत स्वास्थ jageshwarkhadga@gmail.com ९८४२८८९८४३,९८२५७२६२४२
योगेन्द्र प्रसाद यादव छैठो अधिकृत प्रशासन प्रमुख yogendrayadav@gmail.com 9805256050
श्री अग्नि देव चौधरी प्रा . स. (कृषि) ९८४२९८७६२२
श्री चन्द्ररेखा कुमारी चौधरी ना. प्रा .स.(कृषि) कृषि ९८४२८५१४७०
श्री उपनन्दन राउत ना. प्रा . स्वा. प्रा (भेटनेरी) पशु साखा ९८१५७१५००५
श्री दुर्गानन्द कुमार चौधरी रा. स्व. से.(कृषि) ९८१४७३९६४९
राम नारायण चौधरी का .स ९८१४७२४९०४
बैजनाथ यादव का .स ९८०७७११५००
राजकुमार चौधरी का .स ९८२६७६४६९९
कमला सुवेदी समाजिक परिचालन
सिदार्थ चौधरी रोजगार संयोजक
बिनिता साह महिला बिकास महिला विकाश साखा shahbinita2020@gmail.com ९८२३२४०१८३
इन्दु कुमारी चौधरी सा.प MSNP ९८२७७४२४७९
रंजित कुमार चौधरी कार्यालय सहायक योजना साखा ९८६२८०६९५२
रविन्द्रनाथ चौधरी फिल्ड सहायक पंजीकरण साखा
सुमन कुमारी चौधरी अपरेटर योजना साखा sumanchy837@gmail.com 9807712658
प्रविण कुमार यादव हे.अ जन स्वास्थ्य
कमल प्रसाद चौधरी हे.अ
राजेश कुमार यादव हे.अ जन स्वास्थ्य ९८१४७५६६९२९
संजय कुमार लेखि MIS अपरेटर पंजीकरण साखा
अर्चना कुमारी चौधरी उधम विकास सहजकर्ता उधम विकास ९८१५७५२५६४
कल्पना कुमारी चौधरी उधम विकास सहयोगी उधम विकास ९८१५७६०००५

Pages